Overslaan en ga direct naar de inhoud

Privacy Policy Speelkampioen VOF

Speelkampioen VOF hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan dus zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we daarom heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Speelkampioen (en alle gelieerde bedrijven) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens worden hieronder verder beschreven;
• Ervoor zorgen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Wij geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Privacy Policy;
• Geen gebruik maken van profilering, of andere manieren van automatische besluitvorming die relevant zijn voor privacy en het gebruik van persoonsgegevens, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Privacy Policy;
• Gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen die hieronder beschreven staan en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.
• Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke persoonsgegevens kunnen wij van je vragen?

Zonder jouw gegevens kunnen we je niet van dienst zijn. Voor de doelen die hieronder beschreven staan kan Speelkampioen VOF de volgende persoonsgegevens van je vragen voor zover van toepassing:

• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adres;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geslacht;
• Betaalwijze.

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

Bestelling en Levering

We gebruiken persoonsgegevens voornamelijk voor het bestelproces. Om je bestelling te verwerken, te bezorgen, en je op de hoogte te houden over je bestelling, hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. We geven gegevens alleen door aan anderen als dat nodig is, bijvoorbeeld aan ons distributiecentrum en aan bezorgdiensten. Wij geven ze dan alleen de informatie die zij nodig hebben om de levering goed uit te kunnen voeren.

Je account op Brickkampioen

Al je gegevens vind je overzichtelijk bij elkaar in je account op Brickkampioen. Hier slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalwijze. Met name als je vaker bestellingen bij ons doet, heeft dat voordelen. Je hoeft deze gegevens dan niet steeds opnieuw in te voeren. In je account bewaren we ook gegevens over eerdere bestellingen. Wanneer je je account opzegt, worden deze gegevens gewist.

Klantenservice

Heb je een vraag? Dan kun je ons bellen of mailen. Om je snel te kunnen helpen, maken we gebruik van je gegevens. Zo kunnen wij jouw bestelling of eerder gestelde vraag sneller terugvinden in onze administratie of mailbox. Wij vragen vaak aan de telefoon om ons te mailen. Dit doen wij zodat de vraag makkelijk en zorgvuldig gedeeld kan worden onder onze collega’s. Wij brengen nooit klantenvragen naar buiten zonder dat je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, tenzij je ons zelf in het openbaar benaderd hebt via social media of ons reviewsysteem. E-mails worden vijf jaar bewaard in verband met aftersales en/of het afhandelen van klachten over de producten en/of dienstverlening. Na vijf jaar worden de klantvragen ofwel vernietigd ofwel volledig geanonimiseerd voor evaluatiedoeleinden.

Nieuwsbrieven

Dankzij onze nieuwsbrieven ben je altijd snel op de hoogte van aanbiedingen, acties en overig nieuws. Voor de nieuwsbrief is alleen je naam, adres en e-mailadres nodig. E-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de serviceprovider The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp , 512 Means St., Suite 404 Atlanta, Georgia- 30318, USA. Zij krijgen deze gegevens alleen voor het maken en verzenden van de nieuwsbrief. De Rocket Science Group heeft de Safe Harbor-overeenkomstaangenomen, die streeft naar een niveau van gegevensbescherming dat voldoet aan de Europese normen. Als je geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, kun je je hier eenvoudig afmelden. Wanneer je je afmeldt worden deze gegevens gewist.

Reviews

Reviews zijn niet alleen handig voor ons, maar ook voor andere klanten. Wil je een review schrijven, klik dan hier. De reviews worden door de onafhankelijke klantbeoordelaar Webwinkelkeur verzameld. Wij kunnen wel de reviews beheren. Jouw e-mailadres is daarom ook alleen voor ons zichtbaar en niet voor anderen. Webwinkelkeur is bovendien per contract verplicht om zich te houden aan onze privacy-voorwaarden. Bij verbeterpunten of tips kunnen wij contact met je opnemen om hiervan te leren. Als je een klacht hebt over een bestelling dan vragen wij je om eerst contact met ons op te nemen zodat we de problemen kunnen oplossen. Normaliter krijg je twee dagen na het doen van de bestelling of afhaalmoment een verzoek tot reviewen.

Acties en prijsvragen

Voor deelname aan een prijsvraag is het noodzakelijk dat wij beschikken over je naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Tevens gebruiken wij de gegevens om te meten hoe groot de respons is op onze reclameacties. Na afloop van acties, worden de persoonsgegevens weer gewist.

Betaling

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PayPal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Onderhoud van het functioneren van de website

We gebruiken Google Analytics om het functioneren van onze website te analyseren. Meer informatie over het Privacy Policy van deze dienst kun je vinden op hun website.

Fraudebestrijding

Uiteraard doen wij er alles aan om fraude tegen te gaan. Als het nodig is, kunnen wij klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en te bestrijden. Dat betekent ook dat wij in het kader van fraude-onderzoek klantgegevens aan de overheid geven als wij daartoe verplicht worden.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens en de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de afhandeling van je bestelling. Zo geven we je naam en adresgegevens door aan onze vervoerders, zoals PostNL, om te zorgen dat zij het pakket bij jou kunnen afleveren.
Mochten we fraude of misbruik van onze webwinkel vermoeden, dan kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Verder zijn in onze webwinkel social media-buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Meer informatie daarover vind je in ons cookiebeleid

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om je bestellingen af te handelen, inclusief de garantieperiode. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden, zoals Google Analytics. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.

Geen publicatie van je persoonlijke gegevens

Wij publiceren je klantgegevens niet.

Het bestelproces is van het begin tot het einde veilig
Onze bestelprocedure vindt geheel plaats via een beveiligde SSL-verbinding. Je hebt hier geen speciale software voor nodig: bij ons bestel je altijd veilig.

Het inzien en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent het inzien, wijzigen of verwijderen van je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt bijvoorbeeld een verzoek indienen om een gegevensexport te ontvangen met de gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze kun je terugvinden in de instellingen van je browser. Het is eveneens mogelijk om gemotiveerd aan te geven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.
Voor al je vragen over ons privacy beleid kun je contact opnemen met de contactgegevens onderaan deze pagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je te identificeren als je een verzoek indient.

Niet tevreden? Neem contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? Wij helpen je natuurlijk graag verder, dus je kunt altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Daarnaast heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Speelkampioen VOF
Greide 28
8941BN Leeuwarden

info@speelkampioen.nl 

Cookies